Facket Direkt

Malmö först ut

Malmö blev den första kommunen som på allvar utmanade den dominerande upphandlingsfilosofin. Kommunstyrelsen har arbetat fram en upphandlingspolicy som dels bygger på den så kallade Nackamodellen med systematiska skattekontroller i byggföretag, dels utvecklar Vita jobb.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

Långtidsarbetslösa ungdomar

Under våren 2013 görs de första upphandlingarna där underlagen bygger på Vita jobb-modellen. Samtidigt har ett antal ombudsmän från berörda LO-förbund utbildats till kommunala kontrollanter. Verksamheten ska utvecklas så att all tjänsteupphandling, utom små direktupphandlingar, omfattas.

Samtidigt ställer man krav på att större tjänsteleverantörer ska anlita svårplacerad arbetskraft när företaget utför det kommunala uppdraget. Omkring fem procent av arbetsstyrkan ska utgöras av långtidsarbetslösa ungdomar och/eller arbetshandikappade. På det sättet använder man också upphandlingarna för att minska arbetslösheten i den egna kommunen och ge arbetslösa chansen att visa vad de går för i en riktig anställning.

Ideologisk kritik

Malmö tillämpar Vita jobb-modellen fullt ut med krav på kollektivavtalsenliga villkor, huvudentreprenörernas ansvar för underentreprenörer, uppsägnings- och skadeståndsklausuler och en kontrollfunktion där fackliga företrädare på uppdrag av kommunen kontrollerar att företagen bedriver en seriös verksamhet.

Beslutet har ifrågasatts av såväl den politiska oppositionen som delar av den egna upphandlingsorganisationen och Svenskt Näringsliv. Kritiken har dock varit ideologiskt präglad. Ingen har framfört att modellen skulle vara olaglig eller står i allmän strid mot EU-rätten.

Näringspolitiska fördelar

Det bör poängteras att Malmö inte primärt för fram de arbetsmarknadspolitiska och fackliga aspekterna på beslutet. I stället för man fram de näringspolitiska fördelarna. Man vill helt enkelt inte att de fem miljarder kronor som Malmö årligen använder till upphandling, ska gå till oseriösa företag. Och när seriösa företag vinner upphandlingar så finns en vinst i att kommunen får tillbaka skattepengar och att invånarna kan få riktiga arbeten med avtalsenliga anställningsvillkor.

Informationen poängterar också att modellen ger jobb till exempelvis långtidsarbetslösa ungdomar eller människor med någon form av handikapp – vilket EUs upphandlingsregler ger utrymme för.

Eftersom satsningen ger kommunen så många fördelar räknar man inte heller med att det, totalt sett, ska öka kostnaderna för den upphandlade verksamheten. Inkomster i form av skatter och minskade bidrag till enskilda ska kompensera för eventuella prishöjningar i själva upphandlingen.

Läs mer:

Protokoll från sammanträde med Malmö kommunstyrelse 27 november 2012

Särskilda kontraktsvillkor Malmö Stad 2 maj 2013

Motion Vita jobb