Facket direkt facketdirekt.nu

En deltagare har problem med ledigheten för en kurs trots att den är sökt i tid. Vad kan man göra?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

Fråga arbetsledaren på vilka grunder hen nekar deltagaren att gå. Om inte dialog med arbetsledaren leder någon vart kan man kontakta det fackliga ombudet på arbetsplatsen och i sista hand en ombudsman på avdelningen, kretsen eller sektionen för vidare hjälp.