Facket direkt facketdirekt.nu

Utbildningar för unga


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Utbildningar för unga

LOs ung-utbildningar vänder sig till både medlemmar och icke medlemmar som är under 30 år. De arrangeras av LO-distrikten i samverkan med förbundsavdelningarna och ABF runt om i landet. 

Om facket

Om facket är den grundläggande medlemsutbildningen under två dagar som riktar sig till unga. Målet är att deltagarna ska få en bild av vad facket är, vad facket står för och varför facket tagit dessa ställningstaganden. Även personer som ännu inte är med i facket kan gå Om facket. 

Om samhället

Om samhället är den grundläggande facklig-politiska medlemsutbildningen under två dagar som riktar sig till unga. Målet är att deltagarna ska förstå den fackliga ideologin och fackets roll i samhället och politiken. 

Om facket och Om samhället är också  Medlemsutbildningar i det fackliga studiesystemet

Ungansvarigutbildning

Förbundens ungansvariga på lokal och regional nivå är målgruppen för den här utbildningen som äger rum under fem dagar. Tanken är att deltagarna ska förstå vad uppdraget innebär och vad som förväntas av en ungansvarig. Utbildningen ger också verktyg för uppdraget och kunskaper i ledarskap och gruppdynamik. 

Om feminism

Kursen vänder sig till medlemmar och syftar till att deltagaren ska förstå varför feminismen är en kärnfacklig fråga och ett verktyg för att nå ett jämställt samhälle.

Om främlingsfientlighet

Kursen vänder sig till medlemmar och har det övergripande målet att ge deltagaren grundläggande förståelse för antirasism som en kärnfacklig fråga.

 

Läs mer om ung-utbildningar på www.lo.se/ung

I kurskatalogen finns ung-utbildningarna beskrivna