Facket Direkt

Utbildning för skyddskommittéer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Beskrivning:
Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas en skyddskommitté, eller arbetsmiljökommitté som det också kallas, på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare. Men det kan även finnas på mindre arbetsplatser om de anställda begär det.


Målgrupp:
En skyddskommitté består av personer från både arbetsgivar och arbetstagarsidan på en arbetsplats. Representanter för arbetstagarna utses av facket.


Mål:
Utbildningen kommer att inrikta sig på hur arbetat ska fungera på arbetsplatsen. Kommittén bör träffas minst var tredje månad för att komma överens om de stora dragen i arbetsmiljöarbetet – sådant som rör hela företaget. Det handlar alltså om övergripande och principiella frågor.


Exempel på innehåll:
• Arbetsuppgift
• Roller och funktion
• Samverkan


Ekonomi:
Kursavgift 400 kr som betalas av arbetsgivaren.
Ledighet beviljas enligt 6 kap 4 & 5 § i arbetsmiljölagen.

Målgrupp
En skyddskommitté består av personer från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan på en arbetsplats. Representanter för arbetstagarna utses av facket

Adress
Stenhuggarvägen 6
Visby

Kursanordnare
ABF Gotland

Kostnad
Kursavgift 400 kr som betalas av arbetsgivaren

Ekonomi
Ledighet beviljas enligt 6 kap 4 & 5 § i arbetsmiljölagen

Ansök senast 2019-10-03Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information