Facket Direkt

Vilket samhälle vill jag ha?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Många kämpar för att få ekonomin att gå ihop - så finns det dem som säger att det inte räcker. Att lönerna måste sänkas ännu mer. Att välfärden ska urholkas så att människor tvingas konkurrera med allt sämre löner och sämre anställningsvillkor. Politiska krafter som driver krav på att skyddsnätet ska dras undan - och individen ska ta större del av ansvaret. Vill du ha det så?


Dagarna kommer ägnas åt att diskutera vilket samhälle vi vill ha och vad vi kan göra för att vara med och påverka hur allas vårt samhälle ska se ut och fungera.


- Ska vi sträva mot full sysselsättning eller acceptera arbetslöshet?


- Tvingas vi acceptera att lönenivåerna sätts av politiker och att svenska modellen avskaffas?


- Ska vi öka jämlikheten i landet eller accepterar vi ökande klasskillnader?


- Ska välfärdstjänster betalas ur egen ficka?


Dessa frågor och mer därtill diskuteras tillsammans med kunniga representanter för arbetarrörelsens tankesmedja.

Målgrupp
Medlemmar med eller utan uppdrag

Kursanordnare
ABF Göteborgsregionen 2

Ekonomi
Ett stipendium betalas ut för deltagandet

Ansök senast 2019-04-26Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information