Fråga facket Fråga facket

20 slag mot Sveriges löntagare

Opinionsbildning Det har varit åtta tuffa år för svensk fackföreningsrörelse. Genom en medveten politik har regeringen försämrat villkoren på svensk arbetsmarknad. Här är 20 beslut som har försämrat för Sveriges löntagare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsrätt

1. Allmän visstidsanställning har införts. Tidsbegränsade anställningar kan därför ske utan motivering.
2. Tidsbegränsade anställningar kan staplas på varandra utan att leda till fast anställning. Trots upprepade krav från EU-kommissionen gör regeringen inget åt problemet.
3. Nya regler kring F-skattsedeln ökar risken för att arbetsgivare ska kringgå regler om anställningsskydd och kollektivavtal.
4. Arbetsgivarna har inte längre samma skyldighet att upprätta skriftliga planer för jämställdhet och jämställda löner.
5. Regeringen har i strid med internationell rätt infört begränsningar för fackföreningarna att se till att alla som arbetar i Sverige får schysta villkor. Därför kan nu utländska arbetstagare få betydligt sämre villkor än svenska, enbart på grund av sin nationalitet.
6. Avdragsrätten för fackföreningsavgiften har avskaffats. Däremot har arbetsgivarna fortfarande avdragsrätt för avgifter till bransch- organisationer.

Sjukförsäkringen

7. Strikta tidsbegränsningar för sjukpenning har införts, ofta kallat "stupstocken". Sjuka tvingas därför ut ur försäkringen och får istället
söka försörjningsstöd.
8. I det som regeringen kallar för rehabiliteringskedjan har man ökat kraven på den sjuke, istället för att öka kraven på arbetsgivaren och Försäkringskassans ansvar för rehabilitering.
9. Det har blivit svårare att få ersättning.
10. Ersättningsnivåerna har sänkts.
11. Arbetsgivare är inte längre skyldiga att skicka in en rehabiliterings- utredning till Försäkringskassan om en anställd blir sjuk.
12. Regeringen har möjliggjort för arbetsgivare att kräva sjukintyg redan från första sjukdagen.

A-kassan

13. A-kasseavgiften chockhöjdes och hundratusentals tvingades lämna fack och a-kassa då de inte längre hade råd att vara med.
14. Avdragsrätten för a-kassan har avskaffats.
15. Den förhöjda ersättningen under arbetslöshetens första 100 dagar
har tagits bort.
16. Ersättningsperioden har begränsats till 300 dagar.
17. Antal karensdagar innan man får ersättning har ökat från fem till sju.
18. Det har blivit svårare för deltidsarbetslösa att få a-kassa. En del har tvingats säga upp sig för att kunna få full a-kassa och en del tvingas även tacka nej till deltidsjobb.
19. Sjuka, föräldralediga och studerande har fått det svårare att få rätt till a-kassa då den överhoppningsbara tiden minskats från sju till fem år.
20. Det är inte längre möjligt att kvalificera sig till a-kassa genom studier.

Samtliga uppgifter är tagna ur LOs skrift Alliansen och den svenska modellen – åtta långa år med Alliansen.