Fråga facket Fråga facket

Alla kan göra något - allas lika värde och lika rätt

Facklig utbildning Den här boken är till för dig som är aktiv i facket. Den handlar om några av vår tids viktigaste frågor och svåraste utmaningar: Hur bedriver vi ett arbete mot antidemokratiska krafter och främlingsfientlighet i en allt mer global tid, och hur förhåller vi oss till partier och organisationer som sprider sådana idéer? Hur ska vi se på partier som för en nationalistisk politik som går rakt emot våra intressen?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Boken är uppdelad i fyra delar, den första heter kort och gott ”1. Allas lika värde och lika rätt – fackets idé och uppdrag”. Den andra heter ”2. Utvecklingen i samhället och en arbetsmarknad i ständig förändring” och beskriver den ökade otryggheten i arbetslivet. Sedan följer avsnittet ”3. Facket och högerpopulismen – därför tycker vi så olika” där vi resonerar kring den växande främlingsfientligheten i Sverige och Europa. I nästkommande avsnitt, ”4. Fackliga verktyg mot främlingsfientlighet” resonerar vi om hur facket kan bemöta främlingsfientliga attityder och organiserad högerpopulism.

Kopplat till boken finns också en studiehandledning. I den ingår bland annat diskussionsfrågor och de värderingsövningar som vi vill använda. Här finns också goda råd till dig som ska handleda kurserna.

Boken är tänkt för en 8 timmars kurs. Det finns också ett alternativt kursupplägg baserat på att gruppen träffas tre gånger, 3 timmar vid vardera tillfälle (totalt 9 timmar).

Boken Alla kan göra något - allas lika värde och lika rätt (pdf)