Fråga facket Fråga facket

Alla kan göra något - studiehandledning

Facklig utbildning Det här materialet är i först hand tänkt för en hel studiedag på 8 timmar. Materialet kan även användas för en studiecirkel, tre träffar om vardera 3 timmar är lagom, eller för självstudier. Mer information om hur det kan användas för en studiecirkel längre fram.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det här materialet är i först hand tänkt för en hel studiedag på 8 timmar. Materialet kan även användas för en studiecirkel, tre träffar om vardera 3 timmar är lagom, eller för självstudier. Mer information om hur det kan användas för en studiecirkel längre fram.

Boken är uppdelad i fyra kapitel, fokusera på de tre första. Det fjärde beskriver fackliga verktyg i arbetet mot antidemokratiska krafter och främlingsfientlighet och kan fungera som en fortsättning och fördjupning.

Till några kapitel finns tips på böcker, webbsidor och skrifter etc där du kan hämta mer information. Fler tips finns i slutet av studiehandledningen.

Det är också värt att ha i minnet att materialet är utformat på sådant sätt att det går att använda till så mycket mer. Till exempel kan det med fördel användas inom det facklig-politiska området då frågeställningarna hänger ihop och till stor del går in i varandra.