Facket Direkt

Arbetsanpassning och rehabilitering


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om arbetsanpassning och rehabilitering samt förebyggande arbete för att förebygga skador och arbetssjukdomar. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.


Du har i dag en roll som


skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, facklig företrädare, chef eller arbetsledare. Även hela team kan delta, där förhandlare, skyddsombud/arbetsmiljöombud, försäkringsansvariga samt chef eller arbetsledare ingår.


Utbildningen tar bland annat upp


• olika aktörers uppgifter vid arbetsanpassning och rehabilitering
• samverkan mellan aktörerna i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering
• Försäkringskassans roll och kostnader för sjukfrånvaro
• rehabiliteringssamtal – förberedelse och genomförande
• en fördjupningsuppgift med fallbeskrivningar.


Efter utbildningen ska du


• ha kunskap om lagstiftning på området
• ha kunskap om föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)
• kunna arbeta förebyggande med arbetslivsinriktad arbetsanpassning och rehabilitering
• ha kunskap om tillbud och arbetsskador
• känna till parternas ansvar gällande arbetsanpassning och rehabilitering
• känna till rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll
• kunna delta i rehabiliteringssamtal
• ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.


Arbetsformer


Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Målgrupp
Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackliga företrädare samt chefer/arbetsledare. Teamrekrytering kan ske, bestående av förhandlare, skyddsombud, försäkringsansvariga samt chefer/arbetsledare.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Övrig information
.
Ansök senast: 2023-08-11. Du anmäler dig till utbildningen här: www.runoutbildning.se/arbetsmiljo

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information