Facket Direkt

Arbetsmiljö i projekt - samverkan & förändringsarbete


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur man tillvaratar arbetsmiljön i projekt, i förebyggande syfte, vid ombyggnationer eller när organisationen ska förändras. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.


Du har i dag en roll som


skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, facklig företrädare, chef eller arbetsledare.


 


Utbildningen tar bland annat upp • nulägesanalys

 • aktivt projektarbete

 • samspelet mellan arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen

 • ritningsgranskning

 • människors reaktioner vid förändringar

 • en fördjupningsuppgift med exempel ur verkligheten.


 


Efter utbildningen ska du • ha kunskap om arbetsmiljölagen

 • Ha kunskap om föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

 • kunna bevaka arbetsmiljöfrågorna vid projektarbete

 • ha kunskap om vad som ska förhandlas enligt medbestämmandelagen

 • känna dig säker kring arbetsmiljöfrågor i projektarbete

 • kunna riskgranska inför ändringar i organisationen

 • ha grundläggande kunskaper i ritningsgranskning

 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.


Arbetsformer


Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Målgrupp
Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda samt chefer/arbetsledare

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Övrig information
Anmäl dig på www.runo.se/arbetsmiljo
Ansök senast: 2023-03-24. Du anmäler dig till utbildningen här: www.runoutbildning.se/arbetsmiljo

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information