Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljölagen – med kommentarer av LO

Arbetsmiljö En god arbetsmiljö för alla arbetstagare är en av fackets viktigaste uppgifter. Facket med dess skyddsombud ska arbeta offensivt, vara pådrivande och måste därför känna till lagstiftningen om arbetsmiljön. I den här skriften finns LOs kommentarer till arbetsmiljölagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Skriften Arbetsmiljölagen – med kommentarer av LO

I serien Jobbet och lagarna kommenterar LO lagar som har stor betydelse för LO-förbundens medlemmar. Utöver lagen finns kollektivavtal inom olika branscher som tar upp arbetsmiljön. I denna skrift ges LOs fackliga kommentarer till de ändringar som infördes i arbetsmiljölagen den 1 juli 2014.

Arbetsmiljölagen avkriminaliserades till stor del vid halvårsskiftet. I stället kommer sanktionsavgifter att användas i större utsträckning.

Skriften finns att beställa här.

Skriften Arbetsmiljölagen – med kommentarer av LO (pdf)