Facket Direkt

Arbetsrätt grund - ARG


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning



Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper i arbetsrätt inom främst MBL, LAS, jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen.

Målgrupp
Fötroendevalda med förhandlingsuppdrag

Förkunskapskrav
GFU eller motsvarande kunskaper

Adress
Skytteholmsvägen 2
Solna

Kursanordnare
SEKO Stockholm

Ekonomi
Ledighet med lön, FML §7

Ansök senast 2020-09-17



Intresseanmälan

Personuppgifter









Kontaktuppgifter






Övrig information