Facket Direkt

Arbetsrätt grund - ARG


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper i arbetsrätt inom främst MBL, LAS, jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen.

Målgrupp
Fötroendevalda med förhandlingsuppdragFörtroendevalda

Förkunskapskrav
GFU-Vald på jobbet 1 och 2,eller motsvarande kunskaper

Kursanordnare
SEKO Stockholm

Ekonomi
Ledighet med lön, enligt förtroendemannalagen §7

Ansök senast 2023-09-08Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information