Facket direkt facketdirekt.nu

Att se bättre på arbetsplatserna

Arbetsmiljö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En god synergonomi minskar risken för belastningsskador och ökar det allmänna välbefinnandet. Synergonomi handlar om ett samspel mellan människans seende och det arbete som ska utföras.

- Eftersom vi är så beroende av synen i våra aktiviteter styr synbehovet mycket av kroppsställningen. Vi kan inta mycket ansträngande kroppsställningar under långa perioder för att se bra, upplyser Per Nylén som är docent i industriell arbetsvetenskap vid KTH i Stockholm samt sakkunnig i belysningsfrågor och optisk strålning på Arbetsmiljöverket.

- Det sker ofta omedvetet, människan är på gott och ont mycket anpassningsbar. Vi försöker se så gott det går även om förutsättningarna har brister som exempelvis reflexer, bländning och skuggor, fortsätter Per Nylén.

Belastningsproblem är en vanlig följd av dåligt ljus och belysning. Nacken är särskilt utsatt när vi försöker se så bra som möjligt då ett arbete ska utföras.

Boken Syn och belysning i arbetslivet beskriver hur synen fungerar, vad ljus är och hur synen samspelar med den omgivande miljön. Synen står för 80 procent av alla sinnesintryck. Och en 50-åring behöver minst dubbelt så mycket ljus som en 20-åring, en 60-åring tre gånger mer.

- Målgruppen för denna bok är alla yrkesgrupper och funktioner som har ansvar för god synergonomi och belysning eller som vägleder andra som är beroende av dessa, säger utredaren Sven Bergström på arbetslivsenheten vid LO-kansliet i Stockholm.

- Exempel på sådana kategorier är skyddsombud, arbetsledare, arbetsmiljöingenjörer och övriga yrkeskategorier inom företagshälsovården. Samt naturligtvis elinstallatörer, tillägger Sven Bergström.

För att skapa goda ergonomiska förhållanden för synen behöver man börja redan i skolan för alla inblandade yrkeskategorier.

- Yrkesutbildningarna behöver ge tillräckliga grundkunskaper om synfunktioner, belysningslära och synergonomiskt tänkesätt, säger Sven Bergström.

Boken Syn och belysning i arbetslivet ger konkreta tips och råd alltifrån synhjälpmedel och lämplig placering av belysning till strategier för vad du ska välja för att uppnå en god synergonomi.

Ett av bokens mer handfasta tips är att gå ut och ta en nypa friskt ljus mitt på dagen. Det ökar vakenheten, hälsan och välbefinnandet.

Syn och belysning i arbetslivet ges ut av Prevent i samverkan med LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Boken beställs här.


Text: Reine Boström