Facket Direkt

BAM (Bättre arbetsmiljö)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildning på 40 timmar.


Kursen är uppdelad i en tvåstegs externatkurs.


Steg 1 går 12-14 oktober och fortsätter sedan med steg 2 5-6 november.


 


Kursinnehåll:


- Genomgång av arbetsmiljölagen och föreskrifter


- Systematiskt arbetsmiljöarbete


- Din roll som skyddsombud


- Förebyggande arbetsmiljöarbete


- Psykosocial arbetsmiljö


- Handlingsplaner, checklistor


- Arbetsskador, rehabilitering


- Kemiska hälsorisker, buller och vibrationer


- Belysning, ergonomi


- Arbetslokaler och personalrum


- Personlig skyddsutrustning


- Jämställdhet och mångfald


- Friskfaktorer

Målgrupp
Nyvalda skyddsombud eller skyddsombud som inte tidigare genomgått BAM

Adress
Västra Strandgatan 2
Kungälv

Kursanordnare
ABF ABF Sydvästra Götaland

Ansök senast 2020-09-04Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information