Facket Direkt

BAM (Bättre arbetsmiljö)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildning på 40 timmar.


Kursen är en 5 dagars externatkurs som går 30 november t.o.m. 4 december.


 


 


Kursinnehåll:


- Genomgång av arbetsmiljölagen och föreskrifter


- Systematiskt arbetsmiljöarbete


- Din roll som skyddsombud


- Förebyggande arbetsmiljöarbete


- Psykosocial arbetsmiljö


- Handlingsplaner, checklistor


- Arbetsskador, rehabilitering


- Kemiska hälsorisker, buller och vibrationer


- Belysning, ergonomi


- Arbetslokaler och personalrum


- Personlig skyddsutrustning


- Jämställdhet och mångfald


- Friskfaktorer

Målgrupp
Nyvalda skyddsombud eller skyddsombud som inte tidigare genomgått BAM

Adress
Västra Strandgatan 2
Kungälv

Kursanordnare
ABF ABF Sydvästra Götaland

Ansök senast 2020-10-23Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information