Facket Direkt

BAM - Bättre arbetsmiljö - Distansutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om lagar, regelverk för avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön, chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka. Vidare att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön, samt hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete. Ett samarbete mellan LO och ABF i Uppsala län. Dag 3 genomförs kursen på den egna arbetsplatsen.


Ledighet och förlorad förtjänst:
Ledighet och lön enligt 6§ och 7§ i förtroendemannalagen. Kontakta ditt förbund vid frågor.


Utbildningen genomförs på distans via den digitala plattformen Microsoft Teams. 


 


OBSERVERA! att anmälan inte är giltig förrän arbetsgivaren har skickat detta intyg till ABF: https://drive.google.com/file/d/1wSeYoWd_dqUpEdmsxccZkEdU4ey1gTTi/view


Scannas och mailas till facklig.uppsala@abf.se


eller postas till


Facklig Utbildning
ABF i Uppsala län
S:t PErsgatan 22 B
75329 Uppsala


 


 

Målgrupp
Skyddsombud, klubbordföranden, förhandlare och andra förtroendevalda som arbetar med arbetsorganisation och hållbart arbete.

Förkunskapskrav
Grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursanordnare
ABF ABF Uppsala Län

Kostnad
5000 kr

Ekonomi
ABF fakturerar arbetsgivaren efter genomförd kurs, se bifogad blankett i kursbeskrivningen

Ansök senast 2021-11-01Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information