Facket Direkt

Bättre Arbets Miljö BAM


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet är snabb och för att arbeta med arbetsmiljöfrågor krävs en bred kompetens, förmåga till självständigt lärande och ett kristiskt förhållningssätt. BAM är en grundläggande utbildning för skyddsombud.


Kursinnehåll

Här får deltagarna lära sig metoder och arbetssätt som de direkt kan använda sig av i sitt arbetsmiljöarbete på hemmaplan. De ska direkt efter utbildningen kunna sätta igång att jobba med arbetsmiljöfrågor. De får lära sig en metod för att ta reda på vad de behöver för kunskaper, hur de ska söka informationen och var de hittar den. Självklart ger även kursen grundkunskaper i arbetsmiljön och lagarna, rollen som skyddsombud och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målgrupp
Skyddsombud och Arbetsledare

Adress
Norrby tvärgata 3, 504 37 BORÅS
BORÅS

Lokal
Palme

Kursanordnare
ABF Sjuhärad

Kostnad
Arbetsgivaren står för kurskostnaden på 5.000 kronor. Lunch och fika ingår.

Ekonomi
Rätt till betald ledighet för skyddsombud enligt arbetsmiljölagen §5 kap. 6 med bibehållna anställningsvillkor.

Övrig information
Kursen omfattar 5 heldagar 40 tim. Ingår i uppdraget som skyddsombud.

Ansök senast 2019-09-13Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information