Facket Direkt

Bättre arbetsmiljö (BAM)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Bättre arbetsmiljö (BAM)


Grundutbildning av skyddsombud. När en arbetsplats har fått ett nytt skyddsombud ska den fackliga organisationen eller de anställda anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning han eller hon behöver för att klara sina uppgifter.


Målgrupp: Skuddsombud som inte genomgått grundutbildningen.


Kurslängd: 40 timmar förlagt på 5 heldagar (externat)


Ekonomi: Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen. Arbetsgivaren står för deltagaravgiften, Ev. övernattning och reseersättning sker i samråd med arbetsgivaren då det är kostnader som arbetsgivaren står för.


 Kallelsen kommer att skickas via mejl, så se till att du skickar med aktuell mejladress!


I intyget som ska skickas från arbetsgivaren tillsammans med anmälan till utbildningen, måste vi ha med rätt faktureringsadress, organisationsnummer, nummer ellr mejladress till arbetsgivaren samt ett namnförtydligande på arbetsgivarens underskrift.


Viktigt att du meddelar ditt fack om du anmält dig till kursen via denna sida, de får tyvärr ingen signal att du anmält dig!

Målgrupp
Skyddsombud som inte genomgått grundutbildning.Skyddsombud som inte genomgått grundutbildningen

Kursanordnare
ABF ABF Värmland

Kostnad
7000 kr/deltagare. Arbetsgivaren står för deltagaravgiften samt ev. kostnader för övernattning och reseersättning.

Ekonomi
Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen. ABF som anordnare står för ledare och administration.

Övrig information
Intyg från arbetsgivaren för betalningsbekräftelse ska skickas in tillsammans med anmälan till kursen. Viktigt att du meddelar ditt fack att du anmält dig till utbildningen!
Just nu är det extra viktigt att din mejladress är korrekt då all kommunikation och utbildning kommer att ske via Teams om vi måste ställa om från fysisk utbildning till digital utbildning pga Covid-19.Viktigt!! Meddela ditt fackförbund att du anmält dig till kursen, viktigt är också att du söker ledigt hos din arbetsgivare i tid!

Ansök senast 20220117Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information