Facket Direkt

Bättre arbetsmiljö (BAM)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Bättre arbetsmiljö (BAM)


Grundutbildning av skyddsombud. När en arbetsplats har fått ett nytt skyddsombud ska den fackliga organisationen eller de anställda anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning han eller hon behöver för att klara sina uppgifter.


Målgrupp: Skuddsombud som inte genomgått grundutbildningen.


Kurslängd: 40 timmar förlagt på 5 heldagar (externat)


Ekonomi: Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen. Arbetsgivaren står för deltagaravgiften, Ev. övernattning och reseersättning sker i samråd med arbetsgivaren då det är kostnader som arbetsgivaren står för.


 Kallelsen kommer att skickas via mejl, så se till att du skickar med aktuell mejladress!


I intyget som ska skickas från arbetsgivaren tillsammans med anmälan till utbildningen, måste vi ha med rätt faktureringsadress, organisationsnummer, nummer ellr mejladress till arbetsgivaren samt ett namnförtydligande på arbetsgivarens underskrift.

Målgrupp
Skyddsombud som inte genomgått grundutbildning.Skyddsombud som inte genomgått grundutbildningen.

Adress
Posthornsgatan 8
Karlstad

Kursanordnare
ABF ABF Värmland

Kostnad
6000 kr/deltagare. Arbetsgivaren står för deltagaravgiften samt ev. kostnader för övernattning och reseersättning.

Ekonomi
Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen. ABF som anordnare står för ledare och administration.

Övrig information
Intyg från arbetsgivaren för betalningsbekräftelse ska skickas in tillsammans med anmälan till kursen.
Just nu är det extra viktigt att din mejlaadress är korrekt då all kommunikation och utbildning kommer att ske via Teams om vi måste ställa om från fysisk utbildning till digital utbildning pga Covid-19.Viktigt!! Meddela ditt fackförbund att du anmält dig till kursen!

Ansök senast 2021-10-11Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information