Facket Direkt

Bättre Arbetsmiljö - BAM


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Bättre Arbetsmiljö – BAM ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Utbildningen tar även upp hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.


 


Innehåll


SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete


AML-Arbetsmiljölagen


AMF- Arbetsmiljöförordningen


Rättigheter/skyldigheter för arbetsgivare och skyddsombud


Prevents BAM-Litteratur


 


Diplomerade BAM-handledare


 


För information om kursinnehåll kontakta Sofia Parkko 013-24 25 32


För praktisk information, eventuella kostavvikelser eller behov av hotellrum kontakta


Marieborg 011-21 96 11


 


http://www.marieborg.org/

Målgrupp
Skyddsombud, arbetsledare & chefer

Adress
Marieborgsvägen 1
Norrköping

Kostnad
6125 kr

Ekonomi
Arbetsgivaren står för kurskostnad och deltagarnas lön.

Övrig information
För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Ansök senast 2022-09-30Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information