Facket Direkt

Bättre Arbetsmiljö - BAM


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Bättre Arbetsmiljö – BAM ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Utbildningen tar även upp hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.


 


Innehåll


Lagar och föreskrifter


Introduktion i systematiskt arbetsmiljöarbete 


Riskhantering


Ansvar, delegering och handlingsplaner


Skyddsombudets roll och uppgift


 


För information om kursinnehåll kontakta


Johan Kristoffersson johan.kristoffersson@ifmetall.se


För praktisk information, eventuella kostavvikelser kontakta Anna Åteg anna.ateg@abf.se

Målgrupp
Skyddsombud, arbetsledare & chefer

Adress
Good morning hotel
Nyköping

Kursanordnare
ABF Sörmland

Kostnad
6 000 kr

Ekonomi
Arbetsgivaren står för kurskostnad och deltagarnas lön.

Övrig information
För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Ansök senast 2023-10-20Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information