Facket Direkt

Bättre Arbetsmiljö - BAM


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Bättre Arbetsmiljö – BAM ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Utbildningen tar även upp hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.


 


Innehåll


SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete


AML-Arbetsmiljölagen


AMF- Arbetsmiljöförordningen


Rättigheter/skyldigheter för arbetsgivare och skyddsombud


Prevents BAM-Litteratur


 


Diplomerade BAM-handledare


 


För information om kursinnehåll kontakta Sofia Parkko 013-24 25 32


För praktisk information, eventuella kostavvikelser eller behov av hotellrum kontakta


Marieborg 011-21 96 11


 


http://www.marieborg.org/

Målgrupp
Skyddsombud, arbetsledare & chefer

Adress
Norra Oskarsgatan 27 C
Linköping

Lokal
IF Metall Östergötland

Kostnad
Kursavgiften betalas av din arbetsgivare

Ekonomi
Arbetsgivaren betalar lön enligt Förtroendemannalagen 7 §

Övrig information
Kurskostnad: 6 500 kr
Utbildningen är 5 dagar

Ansök senast 2023-08-04Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information