Facket Direkt

Bättre arbetsmiljö (BAM) digital


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning


Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver. Har ni tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet du vilka lagar och regler som gäller? Här får du veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper.  Syfte  Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.Målgrupp  Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.  Mål  Efter utbildningen ska du:
•kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
•kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
•förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
•veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.  Arbetsformer  Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.  Ekonomi  5 500 kronor. Kurslitteratur ingår. Arbetsgivaren betalar kursavgift samt lön enligt Arbetsmiljölagen kap 6 §4 och 5 om du är anmäld som skyddsombud på arbetsplatsen.  Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper. Kursledaren är av Prevent godkänd och diplomerad handledare.    Datum/tid: 12, 19, 20, 27 och 28 april 2021 kl. 08.30-16.30Utbildningen sker digitalt genom plattformen Teams  


 


 


 

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras

Adress
Stenhuggarvägen 6
Visby

Kursanordnare
ABF Gotland

Kostnad
5 500 kronor

Ekonomi
Lön enligt Arbetsmiljölagen kap 6, § 4 och 5 om du är anmäld som skyddsombud på arbetsplatsen

Ansök senast 2021-03-15Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information