Facket Direkt

Belastningsfaktorer i arbetslivet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om lagstiftningen kring fysiska, organisatoriska och sociala faktorer i arbetslivet samt hur parterna kan arbeta förebyggande med dessa frågor. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.


 


En väl fungerande arbetsorganisation och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till att minska stress och belastningsskador i arbetslivet. I samverkan mellan skyddsombud/arbetsmiljöombud och arbetsgivare kan fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem förebyggas och åtgärdas så att arbetsskador och frånvaro minskar.


Du har i dag en roll som


skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.


Utbildningen tar bland annat upp • organisatorisk och social arbetsmiljö

 • organisatoriska, sociala belastningar och kränkande särbehandling

 • belastningsergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete

 • stress och belastningsskador

 • checklistor och skyddsronder.


Efter utbildningen ska du • ha kunskap om arbetsmiljölagen

 • ha kunskap om belastningsergonomi och hur belastningsskador kan minska

 • känna dig säker vad gäller organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

 • känna till vad stress är och hur stress påverkar arbetstagaren

 • kunna riskgranska inför ändringar i organisation

 • tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.


Arbetsformer


Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Målgrupp
Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Övrig information
Ansök senast: 2022-04-01. Du anmäler dig till utbildningen här: www.runo.se/arbetsmiljo

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information