Fråga facket Fråga facket

De tio fackförbunden med högst andel utlandsfödda medlemmar respektive med utländsk bakgrund

Anställningsvillkor Detta är ett diagram, en tabell, som hör ihop med rapporten ”Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004”. De tio fackförbunden med högst andel utlandsfödda respektive högst andel . Siffror kan redovisas för så mycket som drygt 25 olika fackförbund på arbetsmarknaden. Nedan anges de tio fackförbunden med högst andel utlandsfödda medlemmar respektive med utländsk bakgrund. Bland dessa tio finns flertalet inom LO, men som synes också ett antal fackförbund inom TCO och SACO (på platserna 5, 9 och 10 i tablån). Siffrorna har tagits fram i samarbete med SCB.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning