Facket Direkt

Den digitala studiecirkeln, distanspedagogik


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen vänder sig till fackliga handledare inom ABF och LO som tidigare deltagit i pedagogisk grundutbildning/handledarutbildning via ABF (eller motsvarande) och som vill lära sig mer om digitala studiecirklar/kurser. ABF vill med utbildningen utmana dig som handledare till digital kreativitet och erbjuda dig några verktyg som stöd för hur du kan genomföra din digitala studiecirkel/kurs.


Utbildningen syftar inte till att vara en teknikutbildning eller att utbilda i verktyget Microsoft teams men då vi använder den plattformen som lärplattform kommer ni få tillfälle att testa den lite.


Anna och Hanna som håller i utbildningen kommer finnas uppkopplade i videomötet 20 minuter före start så om ni vill testa tekniken eller exempelvis behöver hjälp med var ni stänger av mikrofonen så finns vi tillgängliga.


Villkor: Du har gått pedagogisk grundutbildning/handledarutbildning. Du är bekant med Teams.


Vi prioriterar tvärfackliga handledare och tar hänsyn till spridning bland LO-förbunden i urval av deltagare om söktrycket är högt.


Maxantal: 12 deltagare per kurs


Anmälningsavgift: 500 kr


Datum:


Målgrupp: För dig som håller tvärfackliga utbildningar och är nyfiken på att hålla distanskurser.


13 augusti, främst för dig som håller flerdagarsutbidningar


19 augusti, främst för dig som håller en-dagarsutbildning


21 augusti, för alla


 


Teamsteknik i v 35 (välj ett tillfälle, uppge datum vid anmälan till ovan datum)


24 augusti 2 timmar


28 augusti 2 timmar

Målgrupp
Främst tvärfackliga handledare, övriga i mån av platsFrämst tvärfackliga handledare, övriga i mån av plats

Förkunskapskrav
Du har gått pedagogisk grundutbildning/handledarutbildning. Du är bekant med Teams.

Kursanordnare
ABF Stockholms län

Kostnad
500 kr/deltagare (kontakta din fackliga organisation)

Ekonomi
Ledighet enligt FML

Ansök senast 2020-08-14Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information