Facket direkt facketdirekt.nu

Kongressbeslut

Facklig utbildning LO-kongressens beslut 2016 angående facklig utbildning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fackliga studier

  • Att engagerat och målmedvetet arbeta för att våra gemensamt avsatta pengar till korttidsstudiestödet återställs.
  • Att ändra stipendiereglerna så att stipendier kan betalas ut även om det bara varit medlemmar från två förbund på ett utbildningstillfälle.
  • Att regelbundet kvalitetssäkra och säkerställa att det finns ett genusperspektiv i utbildningsverksamheten med avseende på innehåll, utformning och rekrytering till utbildning genom tydlig uppföljning och utvärdering.

 Läs mer om LO-kongressen 2016 här.