Fråga facket Fråga facket

Första maj-tal 2016 av LOs andre vice ordförande Ingela Edlund


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ingela Edlund, Första maj Eskilstuna 2016

Det talade ordet gäller

Det är härligt att få tala här i Eskilstuna på första maj.
Äntligen har vi lämnat vintermörkret bakom oss.
Vi fylls av energi och förenas i övertygelsen att ett bättre samhälle är möjligt!
Högern försöker slå i oss att första maj inte behövs. Men vi vet bättre än så!
Aldrig förr har våra ord och handlingar varit så avgörande som nu.
Världen brinner. Dagligen nås vi av fruktansvärda bilder från krigsdrabbade länder. Miljoner flyktingar sprids över världen, bara hit till Sverige kom över 160 000 förra året.

På kort tid ställdes det svenska samhället inför större utmaningar än vi kunnat räkna med. Under de senaste månaderna har många av landets kommuner och myndigheter slitit dag och natt.
Hjältarna i våra folkrörelser går att räkna i hundratusental!

När människor behöver oss, då ställer vi upp! Hur skulle det se ut om inte ni fanns!

Tillsammans för Eskilstuna, ABF, Röda korset, Svenska kyrkan, SSU… Ni går in som språkvolontärer, ni löser praktiska problem och ni startar café där Eskilstunabor kan mötas.

Ert arbete här i stan inspirerar, ni gör skillnad! Ni ska veta att vi på LO och förbunden backar er. Alltid och fullt ut.

Politiska lösningar krävs för att få slut på krigen. Och politiska lösningar måste till för att hjälpa människor på flykt.

Hela EU måste ta sitt ansvar.
Alla kommuner måste ta sitt.

Så skapar vi en fredligare värld!

Mötesdeltagare! Idag på Första maj påminns vi om allt det vackra som vår rörelse förkroppsligar, frihet, jämlikhet och solidaritet.

Dessa vackra ord förutsätter varandra. Och de behövs!

Så länge en enda människa lever i förtryck!
Så länge vi har ett klassamhälle som skiljer människor åt!
Så länge rasismen sprider sitt gift över världen!

Idag vänder jag mig till er med ett tydligt budskap, vårt mål är och förblir ett jämlikt samhälle.

Ordning och reda ska råda på arbetsmarknaden. Välfärden ska styras upp och byggas ut. Och kampen mot rasism och främlingsfientlighet ska växa sig starkare över hela vårt land.

Vi kommer inte att få en lugn stund. Men vi kommer kunna säga,

Det där gjorde vi bra!

Högern försöker slå i oss att vi inte har råd att investera i vår gemensamma framtid. Men vi vet hur fel de har! Det går inte att lösa svåra kriser genom att dra åt svångremmen. Det har historien lärt oss!

För hundra år sedan var Sverige ett fattigt land med stora sociala problem. Genom progressiva reformer växte välfärdssamhället fram.

Vi fick åtta timmar arbetsdag, a-kassa och allmän tjänstepension, förskola och bättre bostäder. Vi fick satsningar i kollektivtrafik, infrastruktur och företag som ville satsa i Sverige.

Utan en stark fackföreningsrörelse hade det aldrig varit möjligt!

Tidigare i våras meddelade det enormt populära Eskilstuna-bandet Kent att de lägger av efter 26 år. I en av sina många populära låtar sjunger sångaren Joakim Berg träffsäker,

Min släkt är full av hjältar
Decennier av slit
Brustna hjärtan, trötta leder
Deras stolthet bar mig hit
Nu är dom gömda bakom stjärnor
Vid vintergatans kant
Dom är glömda men dom talar
Genom pennan i min hand
Och dom bar mig ända hit

Ni är säkert många som känner igen raderna ur låten Elite. Joakim Berg sjunger om trötta leder, om brustna hjärtan, om dem som har gått före.

Tack för det Kent! Och tack Eskilstuna för Kent!

Men låt oss inte dröja för länge i det som varit. Betydelsen av Första maj är minst lika stor idag som den var för hundra år sedan.

För än idag präglas vårt samhälle av stora klassklyftor.

Än idag försöker arbetsgivarna och deras stödpartier slå mot den svenska modellen.

Nu hör vi igen hur högern ropar efter sämre villkor för utsatta grupper.

Det är som att de inte förstått att vi alla lever i samma samhälle, att vi är del av samma arbetsmarknad. Hyrorna är väl desamma oavsett vad du tjänar! Matpriserna med! Vi har inga arbetarrabatter när vi söker lån hos banken!

Högern tycker att de med sämst förutsättningar ska gå med mössan i hand och tigga påhugg och extraknäck. Nej vet ni vad, vilka fasoner. Vi behöver fler som jobbar och ökade skatteintäkter.

Nyligen kom rapporter från Tyskland. Det har visat sig att låglönejobben där inte alls skapat fler jobb. Istället har man fått fler som jobbar färre timmar.

Ett sådant system kommer vi aldrig att acceptera! Nej Sverige ska växa med fler jobb och bättre kollektivavtal! För som Eskilstuna arbetarekommun formulerade det i ett uttalande i våras,

”Svenska modellen handlar om att lönerna på arbetsmarknaden sätts av arbetsmarknadsparterna. Borgerliga klåfingriga politiker ska inte in och sätta löner.”

Parollen för årets Första maj är Tillsammans för Sverige. Och med kraft och framtidstro ska vi utveckla vårt land!

Mötesdeltagare, vår solidaritet stannar inte vid nationens gränser. Runt om över hela vår jord hörs idag kraven från miljoner människor som samlas i protest mot oschysta villkor, låga löner och förtryck i alla dess former.

Det är lätt att känna sig maktlös och nedslagen när vi hör hur illa människor behandlas. Vad har vi egentligen att sätta emot?
Mitt svar är jo, kamrater ,vi har något att sätta emot.
Vi har vår internationella solidaritet.
Vi har våra samarbetsorgan och internationaler.

I december förra året möttes hundratals ledare i Paris för att förhandla fram ett nytt klimatavtal.

Mycket stod på spel. Naturkatastrofer slår till oftare och drabbar fler. Torka och översvämningar hotar liv och jobb.

Bangladesh är ett av världen värst drabbade länder. Varje år lämnar många, många arbetare sina hem till följd av klimatförändringarna.

De beger sig till Dubai och Qatar där deutnyttjas som billig arbetskraft, ja ofta till och med som slavar.

I Qatar byggs det för fullt inför fotbolls-VM 2022. De som bygger får inte gå med i facket och arbetsmiljön är en katastrof. Omkring 2 000 arbetare har redan mist livet på jobbet!

Från fackligt håll fördömer vi dessa arbetsgivare och deras regeringar. Och vi sätter press på det internationella fotbollsförbundet. Rika oljeländer ska inte slippa undan med att kränka fackliga och mänskliga rättigheter!

Men vi arbetar också aktivt för att människor inte ska behöva ge sig av från sina hemländer, för att klimatförändringarna ska få ett slut.

De fackliga organisationerna lämnade Paris med fanan högt och ett lyckat resultat, en bindande överenskommelse om minskade utsläpp. I solidaritetens namn fortsätter vi kampen för en bättre värld!

Vänner. Ojämlikhet kan låta luddigt. Men tittar vi på statistiken framgår tydligt vad jag pratar om.

En undersökning som LO låtit göra visar att klyftorna här i Sverige ökar lavinartat.

2014 uppmättes den största skillnaden hittills. Den svenska makteliten får i genomsnitt ut mer än 18 industriarbetarlöner i månaden.

Det är enorma belopp vi pratar om!

Samtidigt som de rika solar sig i glansen av sina förmögenheter nås vi av larmrapporter om barn som far illa.

FNs barnorgan Unicef visar i en färsk studie att Sverige misslyckas med att skydda barn och unga från social utsatthet. Av 35 rika länder hamnar vi på plats 23. Det är oacceptabelt!

Mötesdeltagare. Det finns barn i vårt land som tvingas avstå skolutflykter och fritidsintressen för att familjens pengar inte räcker till.

Som spenderar sommarlovet i vardagsrummet därhemma när klasskompisarna rest till landställen eller farit utomlands.

Som varje dag brottas med tanken, hur ska det bli för mig, när jag blir stor?

Högern förväntar sig att dessa individer ska stå redo att göra allt för samhället när de växer upp.

Har de hål i huvudet? Alla vet ju, att så som man själv blir behandlad, behandlar man ofta andra. Vill vi ha människor som tror på samhället. Ja, då måste vi först visa att vi tror på människorna!

Mötesdeltagare. Alliansen urholkade den svenska välfärden med sina skattesänkningar. Men vi vet bättre än att upprepa deras misstag.

Jag kan stolt konstatera att många av de reformer som stod på LOs önskelista när regeringen tillträdde 2014 blivit verklighet.

Taket i a-kassan har höjts, Fas 3 har fasats ut!

I december fattade riksdagen beslut om att slopa den bortre gränsen i sjukförsäkringen.

Äntligen har vi en sjukförsäkringsminister som förstår att den som drabbats av ohälsa inte kan anpassa sin sjukdom efter omänskliga lagar och regelverk!

Äntligen har medicin för barn blivit gratis och alla barn som behöver får glasögon!

Äntligen har bostadsbyggandet kommit igång. Fler bostäder har byggts sedan den här regeringen tillträdde än under hela förra mandatperioden. Och mer behöver byggas, den saken är klar.

Det kommunala vårdnadsbidraget skapade en kvinnofälla under Alliansens tid. Nu är bidraget skrotat och regeringen satsar på utökad barnsomsorg under kvällar, nätter och helger.

Nyligen meddelade finansministern att man skjuter till 10 miljarder extra årligen till välfärden i kommunerna.

Vet ni vad jag ser bakom de siffrorna? Jag ser en bättre skola för våra barn, tryggare omsorg för våra äldre och fler jobb!

Det blir skillnad med en s-ledd regering!

Med de satsningar som görs är det otroligt viktigt att våra skattepengar, våra välfärdspengar, landar i rätt fickor.

Vi snackar om över 600 miljarder kronor. Så mycket upphandlar kommuner och landsting för varje år. Inte sjutton ska de pengarna gå till företag som ger sina anställda usla löner.

Därför välkomnar jag den satsning som civilminister Ardalan Shekarabi satt igång för att vi ska kunna ställa sociala krav vid offentliga upphandlingar.

Vi kommer aldrig acceptera giriga vårdföretag som lämnar mormor med liggsår på äldreboendet men som ändå vinner nästa upphandling. Och nästa. Och nästa.

Nej, vänner, företag ska konkurrera med schysta villkor, inte med skambud och dålig kvalité.

De som driver svensk välfärd ska visa sig värdiga det ansvar de förvaltar!

Så gör vi Sverige jämlikt!

Mötesdeltagare. Svensk ekonomi går bra. Faktum är att den går riktigt bra. Tillväxten ökar och vi närmar oss målet om EUs lägsta arbetslöshet. Man talar nu om arbetslöshetssiffror på ner mot 6 procent.

Äntligen kommer fler i jobb.

Många av er minns den nog själva. Nervositeten inför första dagen på jobbet. De första trevande möten med kollegorna i fikarummet. Och lönechecken den 25e! Pengar som varken lånats eller villkorats. Helt egna slantar, vilken frihet!

Problemen på arbetsmarknaden i dag är inte i första hand bristen på jobb. Utan att människor saknar den kompetens som krävs för att kunna ta de jobb som finns.

LO efterlyser ett nytt kunskapslyft för Sverige med stora satsningar i vuxenutbildningen.

Dessutom måste yrkesprogrammen i gymnasiet byggas ut. Skillnader i utbildningskvalité mellan skolor och områden måste minska. Stora satsningar måste göras för att stötta ungdomar som inte klarar plugget.

Vi kräver en likvärdig skola och vi accepterar inget mindre.

Under våren som gått har våra motståndare talat om låga trösklar och enkla jobb. Gång på gång har vi frågat vilka jobb det handlar om, och tillslut kom det fram, hålla upp dörrar och packa matkassar!

Nästan hälften av de flyktingar som kom förra året och året innan var högst 19 år. De här barnen och ungdomarna ska inte packa påsar på ICA, det får vi faktiskt göra själva. De här barnen ska sitta i skolbänken och skaffa sig den kunskap de behöver.

Så gör vi Sverige jämlikt!

Mötesdeltagare. Just nu pågår en viktig avtalsrörelse.

Kollektivavtal för miljoner arbetstagare håller på att omförhandlas. Det är med lättnad jag kan konstatera följande:

För det första. Arbetsgivarna har misslyckats med att sänka ingångslönerna. Trots att vi inte har någon gemensam samordning ställer förbunden upp för varandra , för schysta löner, för rätt löner.

För det andra. Avtalsrörelsen handlar också om anställningsformerna.

I sitt avtal fick Handels genom att 14 dagar är den kortaste anställningen.
Det innebär i praktiken att sms-jobben försvinner.

Nu fortsätter vi med förenade krafter. Inte i någon bransch ska det finnas anställningar som tvingar desperata löntagare att sova med mobilen påslagen bredvid huvudkudden.

I fredags kom ett efterlängtat besked från Kommunal,

Det blir en rejäl satsning på undersköterskorna!
Det blir ett stort kliv mot rätt till heltid!
De brukar kallas hjältar, änglar, eldsjälar
De som sliter i välfärden, som tar hand om barn och gamla och sjuka.

Vi vet att de är allt det. Men de är mer än så.

Välfärdsarbetarna är oumbärliga i ett modernt samhälle.
Vi skulle aldrig klara oss utan deras kunskap och erfarenheter!
Och de förtjänar löner som går att leva på!

Vi kommer fortsätta slå hål på myten om att kvinnolönerna är låga för att kvinnor jobbar deltid. Även när vi slår ut det på heltidslöner tjänar kvinnorna nästan en fjärdedel mindre än männen!

I praktiken innebär det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 15.57 varje dag! Det syns i lönekuvert och pensionsbesked. Och det är ingen rolig läsning.

Undersköterskor, barnskötare och renhållningsarbetare. Ni förtjänar schysta villkor. För det är ert arbete som får Sverige att fungera! Som är självaste förutsättningen för vår välfärd och tillväxt!

Jämställdhetspolitik är jämlikhetspolitik. Retorik ska omsättas i praktik.

Så gör vi Sverige jämlikt!

Mötesdeltagare,

För bara några veckor sedan. På den plats där vi står idag slöt människor upp i en bred demonstration för att stoppa våldet. Och jag är säker på att många av er som står här idag var med då.

Bakgrunden känner ni till. En grupp rumänska medborgare, romer, som bodde i husvagnar här i Eskilstuna, fick i början av april sina hem och ägodelar nedbrända.

Jag skulle vilja framföra en hälsning till er som drabbades av dessa illdåd,

Det demokratiska, solidariska Sverige kommer aldrig att tolerera att människor hotas, trakasseras och diskrimineras på grund av sitt ursprung, sin trosuppfattning eller sin sexuella läggning.

Här på torget fanns representanter för olika organisationer och politiska partier och mängder av människor som kommit för att visa sin avsky mot våld och rasism.

Men det finns ett parti som aldrig dyker upp vid dessa demonstrationer. Och ni vet vilka jag talar om.

De sitter i riksdagen och lägger förslag på förslag som går stick i stäv med våra värderingar.

De företräds av gangsters och sympatiserar med högerextrema i länder som Polen och Ungern.

De lockar missnöjesröster med populistiska förslag.

De vill skära i välfärden och försämra för nyanlända.

Sverigedemokraterna är och förblir ett hot. Och det är upp till oss alla att bekämpa deras politik och ge deras väljare och sympatisörer hopp om något annat, något bättre!

Tillsammans skapar vi ett solidariskt Sverige för alla!
Jag tror inte att alla som röstar på Sverigedemokraterna är rasister.

Jag tror att deras sympatier många gånger bottnar i en djup oro inför framtiden, i en misstro till politiken, i en känsla av att vi inte klarar av de utmaningar som väntar.

Jag tror att människor många gånger blivit alldeles för bekväma, de söker enkla, snabba svar och blundar för helheten.

Men jag vet att vi måste ta fighten varje dag och överallt. I riksdagens kammare och i fikarummen på arbetsplatserna. Och jag vet att ni tycker likadant.

I början av 2011 väcktes frågan från LOs förbund om en gemensam och långsiktig satsning mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

Bara några månader senare drog vi igång Alla kan göra något som ligger till grund får vårt antirasistiska arbete.

Sedan dess har vi utbildat 11 000 förtroendevalda, besökt skolor och arbetsplatser och publicerat rapporter. Det har varit en resa och resan fortsätter.

För när jag ser på er som samlats här vet jag.

Om alla kan göra något, då kan vi tillsammans göra väldigt, väldigt mycket mer.

Tillsammans gör vi Sverige jämlikt! Tack!