Fråga facket Fråga facket

Expertyttrande angående krav på kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling

Kollektivavtal Konkurrensverket har i ett beslut den 15 april 2010 (Dnr 259/2009) slagit fast att krav i samband med offentlig upphandling som innebär att leverantören måste ge sina anställda villkor som motsvarar villkoren enligt svenskt kollektivavtal inte är förenliga med gällande rätt, och att Botkyrka kommun därför i ett enskilt fall har brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av markskötselentreprenader.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning