Facket Direkt

Stipendiefonden 2017

Facklig utbildning En medlem kan erhålla stipendium för medverkan vid tvärfackliga utbildningar.

Publicerad
Uppdaterad
Diskerska Kommunal
Foto: Lars Forsstedt

LOs stipendiefond gäller för följande kurser:

LOs stipendiefond används enbart till tvärfackliga utbildningar.

Stipendium

  • En medlem kan få stipendium om högst 9 timmar för facklig introduktion, 24 timmar för facklig medlemsutbildning och 24 timmar för facklig-politisk medlemsutbildning. Totalt kan alltså en och samma medlem som mest få stipendium från LO för 57 timmar.
  • Stipendiet är 110 kronor per timme 2017 och betalas ut till kursdeltagare som har förlorat inkomst under utbildningstiden.
  • Det är LO-distrikten som administrerar stipendiet. Stipendiet betalas ut till enskild person.