Fråga facket Fråga facket

Facklig handbok om OECDs riktlinjer för multinationella företag

Internationellt Denna fackliga handbok är framtagen av OECDs fackliga rådgivande kommitté, Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD, där de tre svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Skydda mänskliga rättigheter

I slutet av maj 2011 antog OECD-ländernas regeringar nya riktlinjer för multinationella företag. Det innebär att staterna ställer krav på att företag ska ta större ansvar för att skydda mänskliga rättigheter, om företaget exempelvis äger en fabrik eller handlar med varor eller tjänster. Riktlinjerna innebär också bättre kontroll och uppföljning av anmälningar av klagomål mot företag. 

De nya riktlinjerna är ett stort framsteg för den globala fackföreningsrörelsen. Riktlinjerna kan bli ett värdefullt verktyg i arbetet med att förbättra mänskliga rättigheter och villkor i arbetslivet.