Fråga facket Fråga facket

Facklig policy mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet

Anställningsvillkor LO har tidigare producerat policydokumentet "Facklig feminism" kring kvinnors och mäns villkor i arbetslivet och i samhället. lo har också bedrivit ett omfattande integrationsarbete. Nu är det dags att ta ytterligare steg i kampen för ett diskrimineringsfritt och rättvist arbetsliv, med fokus på allas lika värde och rätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning