Facket Direkt

Facklig-politisk utbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

LO-distriktet i Mellansverige tillsammans med de Socialdemokratiska partidistrikten i Sörmland, Västmanland samt Uppsala län inbjuder till en utbildning för dig som redan har eller känner dig redo att ta steget in i politiken. Det politiska engagemanget i arbetarklassen och socialdemokratin i våra län är stort och vi behöver många och kunniga företrädare. Under utbildningen som genomförs digitalt via Teams samt med ett antal fysiska utbildningstillfällen kommer du få värdefull kunskap och utföra praktiska övningar som förbereder dig inför framtida uppdrag i politiken. Tillsammans skapar ni ett nätverk som är värdefullt i dina framtida uppdrag. Vilka frågor som diskuteras och beslutas i politiken avgörs av LO-medlemmarnas egna engagemang i det politiska arbetet. Innehållsmässigt handlar utbildningen om ideologiska frågor, folkrörelsekunskap, att arbeta politiskt, politiska sakområden, vikten av facklig politisk samverkan och engagemang.


Syfte med utbildningen är att deltagarna efter fullföljd utbildning ska ha kunskaper och viljan att ställa upp på politiska uppdrag för Socialdemokraterna.


 

Målgrupp
För dig som redan har eller känner dig redo att ta steget in i politiken.

Kursanordnare
ABF Sörmland

Ekonomi
I deltagaravgiften ingår konferenskostnader samt boende med helpension under internatdagarna. Sändande organisation står för eventuell resekostnad samt i förekommande fall förlorad arbetsförtjänst under utbildningstiden.

Övrig information
Anmälan sker i samråd med din sändande organisation. Sista anmälningsdatum 12 april. Frågor kring utbildningen besvaras av Caroline Helmersson Olsson caroline.helmersson.olsson@riksdagen.se (Sörmland) Joakim Borg Joakim.borg@transport.se (Västmanland / Uppsala län)
Kvällsmötena sker digitalt via Teams mellan klockan 18.00 – 20.15. 10 maj utbildningsstart digitalt 13.00-17.00, 14 juni digitalt kvällsmöte, 6 september digitalt kvällsmöte, 16 oktober heldag ev. fysiskt möte, 22 november digitalt kvällsmöte, 17 januari digitalt kvällsmöte, 14 februari digitalt kvällsmöte, 14 mars digitalt kvällsmöte, 21–22 maj avslutning på internat.

Ansök senast 2021-04-12Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information