Facket Direkt

Fackligt arbete i företagets styrelse 1 (FAFS 1)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

1 studiedag + 5 dagar internat) Kursen riktar sig till alla nya bolagsstyrelserepresentanter från LO-kollektivet tvärfackligt. Det gäller ordinarie och suppleanter, alla bolagsstorlekar och företagsformer.


Kursen är också öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Målet är att få en grundläggande och bred utbildning i uppdraget som bolagsstyrelserepresentant. En enskild studiedag mellan kursbekräftelse och kursstart ägnas åt att läsa om Lagen om styrelserepresentation, besvara frågor före kursstart och ta fram eget material från den egna bolagsstyrelsen.


Kursen är inriktad på rollen som styrelserepresentant, förhållandet till arbetsrätten, framför allt MBL-arbetet, företagsformer, lagar som styr företagen och det praktiska styrelsearbetet.


Övningar genomförs på företagsekonomiska begrepp, resultat- och balansräkning kopplat till det egna företaget, analys av det egna företaget, personalekonomi och utvecklingsbehov för styrelserepresentationen. Studiedagen äger rum veckan före kursstart.


 Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LOs folkhögskola Runö, som kommer att skicka kallelse och praktisk information. 

Målgrupp
Bolagsstyrelsekurserna FAFS 1, 2 och 3 riktar sig till alla representanter från LO-kollektivet tvärfackligt. Det gäller ordinarie och suppleanter samt koncerner, alla företagsformer och företagsstorlekar. Kursen är också öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Alla representanter bör helst gå alla tre kursmodulerna. Men om man representerar företag med mer än 200 anställda bör man absolut även gå FAFS 2, och om företaget har mer än 500 anställda bör man snarast även gå FAFS 3. Eftersom modulerna bygger på varandra bör man gå dem i rätt ordningsföljd.

Förkunskapskrav
Deltagarna bör ha genomgått grundläggande förtroendemannautbildning eller haft fackligt uppdrag i minst 2 år. Kursen Insikter eller motsvarande kunskap är en fördel åtminstone ytlig kännedom om hur man läser bokslut och budget.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen, både under kursveckorna och för den förberedande studiedagen.

Övrig information
1 studiedag + 5 dagar internat

Ansök senast 2022-02-11Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information