Facket Direkt

Fackligt arbete i företagets styrelse 2 (FAFS 2)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

(2 studiedagar + 5 dagar internat) Kursen riktar sig till alla bolagsstyrelserepresentanter från LO-kollektivet tvärfackligt. Det gäller ordinarie och suppleanter, företrädesvis större bolag (mer än 200 anställda) och koncerner, alla företagsformer.


Kursen är också öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Målet är att få fördjupade kunskaper om styrelsearbete i företag och kunskaper för att aktivt kunna påverka styrelsens beslut i centrala frågor.


Två studiedagar mellan kursbekräftelse och kursstart ägnas åt att läsa in om den senaste årsredovisningen, analys av styrelsearbetet, läsa in annat material och besvara frågor som mejlas ut. Kursen återkopplar till det egna styrelsearbetet och rollen som bolagsstyrelserepresentant.
Kursens tyngdpunkt ligger på ekonomiska analyser av det egna företaget, företagsekonomiska kalkyler främst vad gäller investeringar, omstrukturering av företag och företagsfinansiering. Företag i kris behandlas och utvecklingsbehov för styrelsearbetet i det egna företaget.
Studiedagen äger rum veckan före kursstart.


Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LOs folkhögskola Runö, som kommer att skicka kallelse och praktisk information.  


Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum.  


 

Målgrupp
Fackliga företagsstyrelserepresentanter, både ordinarie och suppleanter, alla företagsformer och storlekar. Kursen är också öppen för företagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition.

Förkunskapskrav
Grundläggande förtroendemannautbildning, Insikter, eller på annat sätt uppfyllt dess lärandemål, FAFS 1 samt grundläggande kunskaper i hur man läser bokslut och budget

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Kostnad
Kursavgiften betalas av din arbetsgivare

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen, både under kursveckorna och för den förberedande studiedagen.

Övrig information
Kurslängd: Fem dagar + två studiedagar på egen hand/56 timmar

Ansök senast 2023-03-10Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information