Facket Direkt

Fackligt arbete i företagets styrelse 3 (FAFS 3)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

(2 studiedagar + 5 dagar internat) Kursen riktar sig till alla bolagsstyrelserepresentanter från LO-kollektivet tvärfackligt.


Det gäller ordinarie och suppleanter, företrädesvis stora bolag (mer än 500 anställda) samt koncerner, alla företagsformer.


Kursen är också öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Målet är att få fördjupade kunskaper om styrelsearbete i företag och kunskaper för att aktivt kunna påverka styrelsens beslut i centrala frågor.


Två studiedagar mellan kursbekräftelse och kursstart ägnas åt att ta fram och analysera det egna företagets strategiarbete och organisation samt att läsa in annat material och besvara frågor som mejlas ut. Kursen återkopplar till det egna styrelsearbetet och rollen som bolagsstyrelserepresentant. Kursens tyngdpunkt ligger på strategimodeller, företagets strategiarbete och affärsplaner, organisationsteorier och analys av företagets organisation, aktiehandel och börsberoende. Det internationella företaget behandlas med globaliseringseffekter tillsammans med transnationella frågor och fackligt EWC-arbete.


Företagets ställning i samband med finanskris behandlas liksom utvecklingsbehov för styrelsearbetet i det egna företaget. Studiedagen äger rum veckan före kursstart.


Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LOs folkhögskola Runö, som kommer att skicka kallelse och praktisk information. 

 

Målgrupp
Bolagsstyrelsekurserna FAFS 1, 2 och 3 riktar sig till alla representanter från LO-kollektivet tvärfackligt. Det gäller ordinarie och suppleanter samt koncerner, alla företagsformer och företagsstorlekar. Kursen är också öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Alla representanter bör helst gå alla tre kursmodulerna. Men om man representerar företag med mer än 200 anställda bör man absolut även gå FAFS 2, och om företaget har mer än 500 anställda bör man snarast även gå FAFS 3. Eftersom modulerna bygger på varandra bör man gå dem i rätt ordningsföljd.

Förkunskapskrav
Deltagarna bör ha genomgått grundläggande förtroendemannautbildning eller haft fackligt uppdrag i minst 2 år. Kursen Insikter eller motsvarande kunskap är en fördel åtminstone ytlig kännedom om hur man läser bokslut och budget.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen, både under internatveckorna och för de två förberedande studiedagarna.

Övrig information
2 studiedagar + 5 dagar internat. Förstudiedagar den 9-11/11 2015.
Förstudiedagar 23-24/11 2020

Ansök senast 2020-09-18Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information