Facket Direkt

Folkbildning mot Nazism


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen kommer att bestå av sju lördagsträffar under våren 2021, däribland en lördag-söndag på Brunnsvik folkhögskola den 6-7 mars med fokus på folkbildning och en studieresa till Malmö den 13-16 maj. Det kommer även att bli en uppföljningsträff under hösten 2021. En del av träffarna blir helt digitala, medan andra erbjuder möjlighet att delta fysiskt på plats i Eskilstuna.


Utbildningen är en del av en större satsning på mänskliga rättigheter som Folkbildningsrådet har beviljat bidrag för. Syftet är att ge deltagarna en bred kunskapsbas kring nazismens historia, Förintelsen och nutida nazistiska rörelser. Utbildningen ger även deltagarna kunskaper om folkbildningens verktyg och principer. Några av Sveriges främsta experter har bjudits in för att föreläsa om nazismen, Förintelsen och dagens alternativhöger. Träffarna kommer i övrigt att bestå av seminarier och en del hemstudier i form av läs- och skrivuppgifter mellan träffarna.


Under utbildningens gång ska deltagarna själva bygga sin portfolio med information och anteckningar från kursen. Där ingår även en grundläggande ledarutbildning i folkbildning i syfte att förse sig med pedagogiska verktyg. Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha tillägnat sig tillräckligt mycket kunskap för att, med sin portfolio till hjälp, själva kunna genomföra föreläsningar och leda studiecirklar och annan folkbildning om nazismens historia och om antinazistiska strategier.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som: - Genom ditt föreningsengagemang, förtroendeuppdrag eller arbete kan ha nytta av den här typen av spetsutbildning. - Delar ABFs grundläggande värderingar och verkar starkt för principen om alla människors lika värde. - Är villig att investera din egen tid i utbildningen genom att delta vid kurstillfällena, studieresan samt genomföra de hemstudier som utbildningen förutsätter. - Efter avslutad utbildning vill utbilda andra i ämnet och kan tänka dig att hålla föreläsningar och leda studiecirklar och annan folkbildning. Låter detta som någonting för dig? Då tycker vi att du ska söka kursen!

Adress
Kungsgatan 14
Eskilstuna

Kursanordnare
ABF Sörmland

Kostnad
2.500kr. De deltagare som anmäls av någon av LO-distriktet Mellansveriges medlemsorganisationer kommer dock att få hela sin deltagaravgift betald, eftersom LO-distriktet i Mellansverige är medarrangör.

Ekonomi
Om du tillhör ett LO förbund kan du ha möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Övrig information
För dig som efter avslutad utbildning vill utbilda andra i ämnet och kan tänka dig att hålla föreläsningar och leda studiecirklar och annan folkbildning.
Planerade kursträffar (vissa kan komma att ske digitalt): 6-7 mars (Helginternat, Brunnsviks folkhögskola) 20 mars 10 april 24 april 13-16 maj (studieresa till Malmö) 29 maj 19 juni Samt en uppföljningsträff under hösten 2021. Är du medlem i ett LO-fackförbund skall ansökan skickas in via det förbund du tillhör. I din ansökan vill vi att du beskriver vem du är och varför du vill gå kursen. På vilket sätt är detta viktigt för dig? Hur skulle du vilja folkbilda mot nazism? Meddela om du söker i egenskap av privatperson eller genom en medlemsorganisation till ABF Sörmland. Ange också namn, adress, e-post och mobilnummer. Vi vill ha din ansökan senast den 10 januari. Observera att kursen har ett begränsat antal platser. Antagningsbesked kommer att lämnas senast den 31 januari.

Ansök senast 2021-01-10Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information