Fråga facket Fråga facket

Förbundens studieorganisationer och Lokal Facklig Folkbildning

Facklig utbildning Detta dokument, som antagits av LCU i januari 2006, beskriver beståndsdelarna i den fackliga studieorganisationen samt slår fast den ansvarsfördelning som vuxit fram. Det gemensamma förhållningssättet inom studieorganisationen beskrivs också.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning