Facket Direkt

Fördjupa din kunskap om alkohol och drogrehabilitering


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Fördjupa din kunskap om alkohol- och drogrehabilitering


 


Kursen är för dig som vill öka din kunskap och samtidigt vara med och förbättra rehabiliteringsinsatserna på din arbetsplats. Höl kunskapsnivån i beroendefrågorna. Lär dig navigera till rätt åtgärder. Förbättra prognosen till en lyckad rehabilitering. Få kunskap till kostnadseffektiva insatser.


 


Innehåll:


Kursdeltagaren kommer att få en fördjupad kunskap om beroendeutveckling och samtidigt få en förståelse till varför vissa inte lyskas i sin rehabilitering och varför andra lyckas. Kursledaren är Mikael Karlsson och Fredrik Eriksson-Nordh från Fist Things First utbildning- och rehabiliteringscenter i Grums. Mikael och Fredrik har arbetat de senaste 20 åren med utbildning, behandling och rådgivning kring alkohol- och drogproblem. De har ett nära samarbete med många arbetsplatser och företagshälsor i Värmland och Dalsland.


 


Ekonomi:


Deltagaravgiften på 1995 kr och eventuell förlorad arbetsförtjänst betalas av sändande organisation.


 


Kurslängd:


Kursen är på 8 timmar, 1 heldag

Kursanordnare
ABF ABF Värmland

Kostnad
Deltagaravgiften på 1995 kr och eventuell förlorad arbetsförtjänst betalas av sändande organisation

Övrig information
Just nu är det extra viktigt att din mejlaadress är korrekt då all kommunikation och utbildning kommer att ske via Teams pga Covid-19.Viktigt!! Meddela ditt fackförbund att du anmält dig till kursen!

Ansök senast 2021-08-09Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information