Facket Direkt

Fördjupa din kunskap om alkohol och drogrehabilitering


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Fördjupa din kunskap om alkohol- och drogrehabilitering


 


Kursen är för dig som vill öka din kunskap och samtidigt vara med och förbättra rehabiliteringsinsatserna på din arbetsplats. Höl kunskapsnivån i beroendefrågorna. Lär dig navigera till rätt åtgärder. Förbättra prognosen till en lyckad rehabilitering. Få kunskap till kostnadseffektiva insatser.


 


Innehåll:


Kursdeltagaren kommer att få en fördjupad kunskap om beroendeutveckling och samtidigt få en förståelse till varför vissa inte lyskas i sin rehabilitering och varför andra lyckas. Kursledaren är Mikael Karlsson och Fredrik Eriksson-Nordh från Fist Things First utbildning- och rehabiliteringscenter i Grums. Mikael och Fredrik har arbetat de senaste 20 åren med utbildning, behandling och rådgivning kring alkohol- och drogproblem. De har ett nära samarbete med många arbetsplatser och företagshälsor i Värmland och Dalsland.


 


Ekonomi:


Deltagaravgiften och eventuell förlorad arbetsförtjänst betalas av ditt fackförbund. Viktigt att du meddelar dem att du anmält dig till utbildningen!


 


Kurslängd:


Kursen är på 8 timmar, 1 heldag


Viktigt att du meddelar ditt fack om du anmält dig till kursen via denna sida, de får tyvärr ingen signal att du anmält dig!

Adress
Gräsdalsgatan 15
Karlstad

Kursanordnare
ABF ABF Värmland

Kostnad
Kursavgift betalas av ditt fackförbund

Övrig information
Viktigt att du meddelar ditt fack att du anmält dig till utbildningen!
Det är extra viktigt att din mejlaadress är uppdaterad och korrekt då all kommunikation kommer ske via mejl. Utbildning kommer att ske via Teams om vi måste ställa om från fysisk utbildning till digital utbildning pga Covid-19.Viktigt!! Meddela ditt fackförbund att du anmält dig till kursen, viktigt är också att du söker ledigt hos din arbetsgivare i tid!

Ansök senast 2023-02-14Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information