Facket Direkt

Försäkringsinformatör - grundutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning


Målgrupp:För dig som är ny försäkringsinformatör i en förbundsavdelning.Mål:Ge grundläggande kunskaper om ditt uppdrag och de försäkringar som medlemmar och övriga anställda omfattasav.Innehåll:• Förutsättningarna i uppdraget• De lagstiftade försäkringarna och avtalsförsäkringarna om sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, pension, föräldraledighet och dödsfall• Att arbeta med information och med särskild inriktning på försäkringssamtal• Bevakning av försäkringsfall och hur man hjälper medlemmarna att anmäla skador• Mellan utbildningsdagarna får du hemuppgifter• Under kursdagarna kommer vi inte att ha långa och djupgående föreläsningar. Vi använder oss istället av flera olika inlärningsmetoderI utbildningen diskuteras förutsättningarna i uppdraget och innehållet i lagstiftade försäkringar och avtalsförsäkringar. Du bidrar med fakta om dina förutsättningar, din situation på din arbetsplats och i din avdelning. Du ska efter utbildningen kunna informera och genomföra försäkringssamtal med dina arbetskamrater.Ekonomi:Kursen är kostnadsfri. Ledighet enligt 6 § i förtroendemannalagen. Rätt till skattepliktigt utbildningsarvode för förlorad arbetsförtjänst. Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil för bil och med faktisk kostnad för buss.

Målgrupp
För dig som är ny försäkringsinformatör i en förbundsavdelningNyvalda försäkringsinformatörer

Adress
Stenhuggarvägen 6
Visby

Kursanordnare
ABF Gotland

Kostnad
Kursen är kostnadsfri

Ekonomi
Ledighet enligt 6 § i förtroendemannalagen. Rätt till skattepliktigt utbildningsarvode för förlorad arbetsförtjänst. Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil för bil och med faktisk kostnad för buss

Ansök senast 2019-10-02Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information