Facket Direkt

Försäkringsinformatör - grundutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Målgrupp:


För dig som är ny försäkringsinformatör i en förbundsavdelning.


Mål:


Ge grundläggande kunskaper om ditt uppdrag och de försäkringar som medlemmar och övriga anställda omfattas av.


Innehåll:


• Förutsättningarna i uppdraget


• De lagstiftade försäkringarna och avtalsförsäkringarna om sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, pension, föräldraledighet och dödsfall


• Att arbeta med information och med särskild inriktning på försäkringssamtal


• Bevakning av försäkringsfall och hur man hjälper medlemmarna att anmäla skador


• Mellan utbildningsdagarna får du hemuppgifter


• Under kursdagarna kommer vi inte att ha långa och djupgående föreläsningar. Vi använder oss istället av flera olika inlärningsmetoder


I utbildningen diskuteras förutsättningarna i uppdraget och innehållet i lagstiftade försäkringar och avtalsförsäkringar. Du bidrar med fakta om dina förutsättningar, din situation på din arbetsplats och i din avdelning. Du ska efter utbildningen kunna informera och genomföra försäkringssamtal med dina arbetskamrater.


Ekonomi:


Kursen är kostnadsfri. Ledighet enligt 6 § i förtroendemannalagen. Rätt till skattepliktigt utbildningsarvode för förlorad arbetsförtjänst. Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil för bil och med faktisk kostnad för buss.

Målgrupp
För dig som är ny försäkringsinformatör i en förbundsavdelning

Adress
Stenhuggarvägen 6
Visby

Kursanordnare
ABF Gotland

Kostnad
Kursen är kostnadsfri

Ekonomi
Ledighet enligt 6 § i förtroendemannalagen. Rätt till skattepliktigt utbildningsarvode för förlorad arbetsförtjänst. Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil för bil och med faktisk kostnad för buss

Ansök senast 2020-09-03Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information