Facket Direkt

Grundläggande förtroendevaldutbildning - GFU, Vald på jobbet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Seko:s grundläggande förtroendevaldautbildning – GFU, genomförs lokalt. Denna utbildning ska alla förtroendevalda i Seko genomgå. Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen – ”Vald på jobbet 1” och ”Vald på jobbet 2”.


 


Syfte och mål med utbildningen: Kursdeltagaren ska efter kursen ha kunskaper om rollen som förtroendevald och sin lagliga plattform. Ha grundläggande kunskaper om den arbetsrättsliga lagstiftningen samt veta skillnaden mellan lag och avtal. Ha kunskap för att klara uppdraget som facklig företrädare på arbetsplatsen.


 


Innehåll:


-         Den fackliga idén


-         Grundläggande kunskap om den svenska modellen och kollektivavtal


-         Grundläggande kunskap om lönebildning


-         Grundläggande kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljö, rehab 


-         Grundläggande kunskap om försäkringar


-         Rollen som förtroendevald


-         Grundläggande mötesteknik


-         Förbundskunskap

Målgrupp
Alla förtroendevalda

Förkunskapskrav
Inga

Adress
Sveavägen 41
Stockholm

Kursanordnare
SEKO Stockholm

Ekonomi
Ledighet med lön, FML §7

Övrig information
Utbildningen är på 2 tillfällen: 12-14/10 + 6-8/12. Kan eventuellt bli digitalt. Vald på jobbet 1 och 2 genomförs med ABF som arrangör. Anmälan skickas till regionen, som vidarebefordrar deltagarlista med personnummer och kontaktuppgifter till ABF. ABF skickar ut kallelserna.

Ansök senast 2021-08-17Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information