Facket Direkt

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete (tidigare VSO2)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som varit verksam i några år och nu behöver påfyllning i ditt arbetsmiljöarbete. Kursen är inriktad mot ett hälsosamt arbetsliv: Hur kan arbetsgivare och skyddsombud samverka systematiskt för att säkerställa en god fysisk och social arbetsmiljö? Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete i den egna organisationen.


Du har i dag en roll som


skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare. Du har några års erfarenhet av arbetsmiljöarbete.


Utbildningen tar bland annat upp • arbetsmiljölagen och olika föreskrifter på arbetsmiljöområdet

 • systematiskt arbetsmiljöarbete med hälsoinriktning

 • hälsofrämjande åtgärder ur ett ekonomiskt perspektiv

 • parternas roller och ansvar

 • en fördjupningsuppgift för hälsosammare arbetsplatser

 • en nulägesanalys av arbetsplatsens hälsofrämjande arbete.


Efter utbildningen ska du • ha fördjupad kunskap om en hälsosam arbetsmiljö

 • kunna samverka för att arbeta mot en hälsosammare arbetsplats

 • ha kunskap om hur skyddsombud/arbetsmiljöombud och chefer kan initiera åtgärder för en bättre arbetsmiljö

 • ha god kännedom om parternas ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet

 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.


Arbetsformer


Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Målgrupp
Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som genomgått BAM

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Övrig information
Anmäl dig på www.runo.se/arbetsmiljo
Ansök senast: 2023-03-03. Du anmäler dig till utbildningen här: www.runo.se/arbetsmiljo

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information