Fråga facket Fråga facket

Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden

Kollektivavtal En av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter är att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Arbetstagare ska inte tvingas att konkurrera med varandra om löner och anställningsvillkor. Arbetsgivarna ska följa avtal och lagar. Myndigheterna ska övervaka att lagar och regler följs.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter är att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Arbetstagare ska inte tvingas att konkurrera med varandra om löner och anställningsvillkor. Arbetsgivarna ska följa avtal och lagar. Myndigheterna ska övervaka att lagar och regler följs.

Det svenska systemet för ordning och reda på arbetsmarknaden med både avtal och lagar har byggts upp under många år. Att allt fler människor flyttar och arbetar i olika länder, främst inom EU, innebär att regelverket behöver stärkas och våra fackliga rutiner förbättras.

Vårt självklara fackliga krav är att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till lika villkor för lika arbete. Det gäller alla oavsett om personen är bosatt i Sverige eller arbetar tillfälligt här. Det gäller också för alla EU-medborgare, som kan använda den fria rörligheten inom EU.

Oseriösa arbetsgivare ska inte kunna dumpa löner och anställningsvillkor genom att kringgå eller missbruka regelverket på den svenska arbetsmarknaden. Oreda på arbetsmarknaden får stora konsekvenser för alla – löntagare, arbetsgivare och samhälle.

Löntagare som inte känner till eller inte vågar hävda sina rättigheter kan tvingas att arbeta till sämre lön och villkor än vad avtalen föreskriver. Seriösa företag riskerar att bli utkonkurrerade av mindre seriösa eller kriminella företagare. Stat och kommun går miste om skatteintäkter.

Ingen vinner på social dumpning!

Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet är gärningar som är kriminella, det vill säga brott som kan leda till åtal i allmän domstol.

Ekonomisk brottslighet drabbar både löntagare, arbetsgivare och samhälle hårt. Den ekonomiska brottsligheten uppgår till betydande belopp.

Skatteverket beräknar att det är över 130 miljarder kronor per år, som undanhålls det allmänna. Ekonomisk brottslighet leder också till att seriösa arbetsgivare konkurreras ut och urholkar på sikt lagar och kollektivavtal. Ekonomisk brottslighet är ett hot mot löntagarnas välfärd och är därför också en viktig facklig angelägenhet. När facket arbetar för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden arbetar vi samtidigt för att förhindra ekonomisk brottslighet.

Det är inte alla brott mot lag och avtal som är åtalbara, men i det dagliga fackliga arbetet med att övervaka att reglerna följs kommer medlemmar och förtroendevalda i kontakt med ekonomisk brottslighet.

Den här skriften om ordning och reda på arbetsmarknaden är också en handbok i hur det går till att på ett effektivt sätt arbeta fackligt mot ekonomisk brottslighet.

Vissa eko-brottslingar är helt hänsynslösa och det är viktigt att inte utsätta sig för risker i det fackliga arbetet. Den fackliga uppgiften är inte att ersätta polis och andra myndigheter. Uppgiften är att stötta dem i deras arbete genom att slå larm, tipsa och bidra med information. Fackföreningsrörelsen har ett mycket starkt intresse av att myndigheternas kamp mot ekobrott är framgångsrik och effektiv.

Handboken ett stöd

Det är alltså en viktig uppgift för fackliga företrädare på alla nivåer att bevaka att regelverket på den svenska arbetsmarknaden följs. Den här handboken är tänkt som ett stöd i det arbetet. Boken redogör för några av de viktigaste lagarna och belyser med exempel hur de kan tillämpas i olika situationer.

Ibland behövs stöd av personer med expertkunskaper på arbetsmarknadslagstiftningen. Då går det bra att vända sig till LO-förbundens förhandlingsavdelningar och LO centralt. (Se www.lo.se)