Fråga facket Fråga facket

Hearing om jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet den 12 februari 2009

Anställningsvillkor Integrations- och jämställdhetsdepartementet anordnade den 12 februari 2009 en hearing om jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet, där LO deltog. LO framhöll att villkoren i arbetslivet idag är ojämställt fördelade. Utifrån rapporten Trender i arbetsmiljön 2007 - klass och kön togs exempel som visar på detta. Som förslag till åtgärder för att främja jämställdheten på arbetsmarknaden framhöll LO att heltidsarbete ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, att föräldraförsäkringen bör tredelas och att barnomsorg måste finnas även på kvällar och nätter, eftersom många arbetare har arbetstider förlagda utanför de vanliga barnomsorgstiderna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning