Facket direkt facketdirekt.nu

Hur påverkas fackliga utbildningar av coronapandemin?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

Ganska mycket! På grund av smittorisken är det inte möjligt att genomföra kurser i kurslokaler eller som studiecirkel. Därför arrangeras istället fackliga utbildningar som digitala distansutbildningar under åtminstone det första halvåret 2021.

Beslut om återgång till fackliga kurser i kurslokaler och som studiecirkel kan fattas med kort varsel. 

Kontakta den som är studieansvarig i ditt förbund eller LO-distrikt för mer information. 

Det fackliga utbudet med distansutbildningar finns på Fackliga utbildningar för dig!

Ersättning utgår som vanligt till deltagare. Läs mer under studieekonomi