Facket Direkt

Huvudskyddsombud 1


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om huvudskyddsombudets uppgift som samordnare och kommunikatör i arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Du får även med dig en egen handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.


Du har i dag en roll som


skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud eller blivande huvudskyddsombud.


Utbildningen tar bland annat upp • huvudskyddsombudets samordnande roll i arbetsmiljöarbetet

 • arbetet i skyddskommitté

 • upphandling och utvärdering av företagshälsovård

 • ledarskap och information

 • checklistor och skyddsronder

 • ett fördjupningsarbete.


Efter utbildningen ska du • kunna samordna skyddsombudsverksamheten på den egna arbetsplatsen

 • ha kunskap om den lagstiftning som reglerar uppdraget

 • känna till sina rättigheter och skyldigheter som huvudskyddsombud

 • känna till hur man arbetar i en skyddskommitté

 • känna till hur företagshälsovården kan bidra till en bra arbetsmiljö, där parterna arbetar i samverkan

 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.


Arbetsformer


Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. 


Anmälan


Anmäl dig till kursen här: www.runo.se/arbetsmiljo


 

Målgrupp
Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud och blivande huvudskyddsombud

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Övrig information
Anmäl dig på www.runo.se/arbetsmiljo
Ansök senast: 2023-09-29. Du anmäler dig till utbildningen här: www.runoutbildning.se/arbetsmiljo

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information