Facket direkt facketdirekt.nu

Ingen ska köpa sig fri från ansvar

Arbetsmiljö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Minst 1 400 personer per år dör där den främsta orsaken är kopplad till arbetet. I dag den 26 april arrangerade LO en tyst minut och ett seminarium om arbetsmiljöbrott inför Workers Memorial Day den 28 april.
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare inledde med ett tal.

- Nu på söndag är det Workers Memorial Day, den internationella dagen för att minnas alla som dödats och skadats i arbetet. Dagen infaller alltid när våren börjar spricka upp, men 45 av våra kamrater kommer inte att få uppleva den. Våra tankar går även till alla arbetare i världen som förolyckats, inte minst till de hundratals textilarbetarna i Bangladesh.

Han uppmanade också alla att ge ett löfte om att jobba hårdare med arbetsmiljöfrågor och påpekade att jämfört med de allra flesta länder har Sverige bra statistik, men att vi är långt ifrån nöjda.

- Vi kan inte sluta jobba med de här frågorna. De 45 personer som gick bort föregående år är 45 för många. Det finns en stor kunskap i Sverige om hur detta kan förebyggas, ändå händer det gång på gång. LO kräver nolltolerans. Alla, inte bara fack och arbetsgivare har ett ansvar, även regeringen har ett ansvar. Varje dödsfall är ett för mycket, låt oss stanna upp ett tag för att hedra alla som omkommit av olyckor eller skadats svårt på jobbet i en tyst minut.

Alla i salen reste sig vördnadsfullt, sänkte sina huvuden och i rummet infann sig en total tystnad. Torbjörn Johansson berättade att cirka 1 400 personer per år dör i arbetsplatsrelaterade olyckor eller av sjukdom orsakade av arbetet. Av dessa dör 500 i cancer som de drabbats av på grund av jobbet och cirka 400 dör i hjärtinfarkt på grund av för högt ställda krav på jobbet, i kombination med lågt eget inflytande och en känsla av otillräcklighet.

Karin Bäckman, kriminolog på Stockholm universitet berättade och presenterade statistik ur rapporten Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling finansierat av Arbetsmiljöverket. Hon nämnde bland annat att det är viktigt att ha en tydlig selektion innan analys påbörjas. Ser man det som en olycka eller som ett brott?

Första delen av seminariet fokuserade på brott och straff med representanter från Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen och Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Del två var en debatt mellan riksdagsledamöterna Raimo Pärssinen (S) och Desirée Pethrus (KD) samt LOs avtalssekreterare.

De diskuterade bland annat att det behövs mer resurser till Arbetsmiljöverket så att de kan satsa på fler inspektörer, något som flera i publiken, från bland annat byggnads, påpekade verkligen behövs ute på arbetsplatserna. Men även att det saknas skyddsombud och att det måste satsas mer på utbildning, men även att de behöver skydd mot trakasserier från arbetsgivaren.

Torbjörn Johansson påminde avslutningsvis om LOs nollvision, som var ett mål till år 2010.

- Men nu krävs ett nytt visionsmål. Det krävs ett nytt sätt att tänka inom hela arbetsmarknadskedjan. Ingen ska kunna köpa sig fri från ansvar. Varje krona som satsas på arbetsmiljö kommer tillbaka. Om vi ska nå nollvisionen måste vi satsa på arbetsmiljön.

Text och foto: Suzanne Vikström

Se seminariet i LOs webb-tv.